DELA

Grimaldi köpte Finnlines-aktier

Försäkringsbolaget Ilmarinen har sålt alla sina aktier i Finnlines utom en till den italienska Grimaldi-koncernen. Det skriver svenska Sjöfartstidningen.

Ilmarinen var rederiets största minoritetsägare med 10,58 procent av aktierna. I och med affären äger Grimaldi nu drygt 91 procent av Finnlines.

Orsaken till att Ilmarinen valde att behålla en aktie är, enligt Sjöfartstidningen, en pågående rättsprocess i Högsta Domstolen. Försäkringsbolaget kräver en större utdelning än den som slogs fast på Finnlines bolagsstämma 2008. Den ensamma aktien garanterar att Ilmarinen bibehåller sin ställning som sakägare i målet till HD ger sitt utslag. (tt-s)