DELA

Grelsbykompromiss i kommunstyrelsen

Under onsdagens kommunstyrelsemöte i Finström behandlades frågan om detaljplaneringen vid Grelsby. Enligt kommunstyrelsens ordförande Roger Höglund kom man fram till att en kompromiss föreslås till kommunfullmäktige nästa vecka.

Byggnaderna som benämns K1 och K2 skrivs in i detaljplanen och noteras som kulturhistoriskt intressanta. Fastighetsägaren har enligt Höglund rätt att göra sedvanliga ändringar men vissa restriktioner finns kvar eftersom de är kulturhistoriskt intressanta.

Den av parterna som är mest nöjda med kompromissen tror han är kommunen.

-Men det här är en jättebra öppning för fastighetsägaren, säger Höglund.

Nästa steg är att detaljplanen går till fullmäktige för att fastställas.