DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>ANKLAGAS Så här står det i Centerns verkställande utskotts protokoll frän mötet i början av maj i år där beslutet fattades att Lasse Häggblom inte skulle få kandidera för Centern i höstens lagtingsval.

Grava anklagelser i hemligt protokoll

– Vad är det här annat än förtal?

Det säger veteranpolitikern Lasse Häggblom i Hammarland om att Centerns verkställande utskott redan i våras beslöt att han inte får kandidera för partiet – utan att han själv har fått veta något.
Lasse Häggblom var med och startade Centern på Åland för snart 40 år sedan och har varit partiet trogen sedan dess. Han har suttit som kommunstyrelsens ordförande de senaste åtta åren och innehade också före det samma post.

I dag är han mycket besviken.

– Först nyligen fick jag reda på att det fanns ett protokoll där det står saker om mig som jag inte fått någon information om, och inte heller fått bemöta. Det känns förstås allt annat än bra.

I början av juli sammankallade Centerns kommungrupp i Hammarland partimedlemmarna till ett möte som av någon anledning inte protokollfördes. En av punkterna var beslut om att Lasse Häggblom inte skulle få kandidera för Centern i kommunalvalet i höst.

Som orsak angavs att han hade samarbetat med Ålands framtid, något som Häggblom förnekade då och fortfarande förnekar. Också Ålands framtid nekar.

– Likafullt har man valt en från Ålands framtid till ordförande för Centern, säger han med hänvisning till att partiordförande Harry Jansson i tiden var med och grundade Ålands framtid.

Men det var först när han för någon vecka sedan fick reda på vad som stod i protokollet från Centerns verkställande utskotts möte i början av maj som bitarna föll på plats.

– Förra veckan begärde jag och fick protokollet av Harry Jansson. Det som stod där är så kränkande att något liknande kanske aldrig hänt förr i åländsk politik, berättar Lasse Häggblom.

Protokollet är daterat den 5 maj 2015. Närvarande var Harry Jansson, Stig Mattsson, Mathias Johansson, Annika Hambrudd och Jörgen Pettersson – alla medlemmar i verkställande utskottet (VU) – samt Veronica Thörnroos och Roger Nordlund.

Under punkt 4 står det så här: ”Frågan om Lars Häggbloms framtid inom Centern. Lars har en helt egen agenda och lyssnar inte och kommer inte heller till Hammarlandscenterns gemensamma träffar och kommungruppsmöten. Han förstör för nyrekrytering och även i det kommunala arbetet. VU beslutar att Lars Häggblom inte kandiderar i lagtingsvalet för Centerns del.”

– Det här var alltså redan beslutat när Centerns kommungrupp i Hammarland hade möte och jag utestängdes från kommunalvalet. Men jag hade inte fått veta något om verkställande utskottets beslut.

Läs mer i papperstidningen eller e-nyan!