DELA
Foto: Jonas Edsvik

Gratis prostataundersökning

Ålands cancerförening erbjuder män i åldersgruppen 1943–1968 möjlighet till gratis PSA-provtagning kombinerat med läkarbesök och information.
Det femåriga projektet genomförs i samarbete med Medimar, som utför undersökningarna. Projektet bekostas av cancerföreningen och pengarna kommer från donationer som samlats in under åren.

– Vi har haft ett målmedvetet mångårigt arbete, säger Gun-Mari Lindholm ordförande för Ålands cancerförening.

– Vi svarar på önskemål som kommit från både män och och kvinnor, tillägger hon.

Gruppen som erbjuds tjänsten består sammanlagt av 2 500 män och finansieringen räcker för alla. Cancerföreningen understryker att provtagningen är frivillig och att det inte är fråga om screening där alla i gruppen uppmanas delta.

– Det här är en möjlighet som vi hoppas att alla ska ta vara på.

Under det första besöket får deltagarna fylla i en blankett, tilldelas ett informationspaket och lämna ett blodprov. Sedan följs provresultatet upp med ett läkarbesök. För att lämna in blodprovet räcker det att göra ett drop-in-besök på Medimar klockan 10–19 på måndagar eller 10–14 på tisdagar till torsdagar från och med den 3 april.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!