DELA
Foto: Stefan Öhberg

Sveriges justitieminister diskuterade SVT-play

Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer gästade Åland under slutet av veckan och diskuterade bland annat gränsöverskridande brottslighet tillsammans med politiker, polisen, gränsbevakningen och rederirepresentanter.

Varför kom han till Åland? Den frågan ställdes till ministern under fredagens presskonferens. Det visade sig då att Strömmer har personliga band till landskapet.

– Jag har en bror som bor här med familj och vi ses med stor regelbundenhet. I samband med ett sånt besök tyckte jag det vore bra att även göra ett politiskt besök.

– Det är inte så vanligt med den här typen av ministerbesök, det är otroligt viktigt, sade kansliminister Harry Jansson (C) under den gemensamma presskonferensen.

”Gemensam utmaning”

Under den officiella vistelsen anordnades bland annat ett offentligt samtal med Moderaternas partiordförande Wille Valve samt nordiska samarbetsministern Annette Holmberg-Jansson. Evenemanget lockade närmare 50 besökare till Sittkoffska Gården. Resten av tiden har gått åt till att diskutera aktuella frågor med regeringsföreträdare samt gå djupare in i problematiken med gränsöverskridande brottslighet.

– Det är en gemensam utmaning som kräver fortsatt fördjupat samarbete. Sverige lägger mycket kraft på den gränsöverskridande brottsligheten och då var detta ett besök som passade väl i det grepp vi tar.

Man hade bland annat gemensamt möte med polisen, gränsbevakningen och rederirepresentanter.

– Det var utomordentligt värdefullt. Det är viktigt att vi gemensamt bygger beredskap för framtiden och hantera de problem som finns.

”Viktig fråga i vardagslivet”

Utöver det har man även diskuterat det säkerhetspolitiska omvärldsläget.

– I ljuset av det upplever jag en närmare relation mellan Finland och Sverige, då är det naturligt att också utöka samspelet mellan Sverige och Åland.

Man dryftade även problematiken kring tillgång till SVT-play.

– Vi har ett gemensamt intresse att bidra till att föra den frågam framåt. Jag har förstått att det är en viktig fråga i vardagslivet här. Jag har åtagit mig att påtala till de som konkret arbetar med frågan i Sverige att understryka att det fortsättningsvis är en viktigt fråga för Åland.