DELA

Gränshinder kan anmälas på nätet

Nu kan den som anser sig vara utsatt för ett gränshinder, något som hindrar mobiliteten mellan de nordiska länderna, göra en anmälan via nätet. Så ska Norden bli mer integrerat.

”Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.” Det är kärnan i den nya visionen som antogs av de nordiska statsministrarna den 20 augusti 2019.
I visionen ligger också meningen att underlätta mobiliteten mellan de nordiska länderna.

Därför vill man också göra sig av med så kallade ”gränshinder”, vilka beskrivs som lagar, offentliga regler eller praxis som hämmar individers mobilitet eller företags möjligheter att verka över gränserna i Norden.

– Att olika ersättningsnivåer och skatter förekommer i de nordiska länderna är inte gränshinder.
Däremot betraktas det som ett gränshinder om en person på grund av sin mobilitet får sämre villkor än andra personer i en jämförbar situation, såväl i bosättningslandet som i arbetslandet, skriver de i ett pressutskick.

För att rapportera ett möjligt gränshinder har man tagit fram ett formulär som kan fyllas i och tjänar som ett underlag för en juridisk bedömning där även berörda länder får lämna ett yttrande. På Åland kan anmälan om ett möjligt gränshinder göras via:
www.granshinder.ax