DELA
Foto: Madelen HolmströmGöran Persson

Göran Persson i ÅAB-styrelse

Sveriges förre statsminister Göran Persson föreslås till ny medlem i Ålandsbankens styrelse.
Det framgår av kallelsen till bolagsstämman som hålls torsdagen den 16 april.

Så här sägs i kallelsen:

”Nomineringskommittén föreslår återval av styrelsemedlemmarna Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Anders Wiklöf och Dan-Erik Woivalin för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Annika Wijkström har undanbett sig återval.

Nomineringskommittén föreslår nyval av Göran Persson för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. I det fall att bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag föreslås därtill att Ulrika Valassi väljs till styrelsemedlem för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas, dock så att hon tillträder då ändringen av bolagsordningen registrerats i handelsregistret.”

Med ändring av  bolagsordningen avses att styrelsen föreslås utökas till åtta medlemmar.