DELA

Golftvist prövas i Åbo hovrätt

Tvisten mellan BAB Golfhus och Ålands golfklubb ska nu prövas i hovrätten.

Överklagandet gäller en dom i tingsrätten i juni förra året om att klubben uppsåtligen skulle ha låtit vatten rinna in på bostadsbolagets tomt.
Golfhus stämde klubben efter att fastighetsbolagets tomt drabbats av översvämningar. Enligt Golfhus hade klubben uppsåtligen låtit vatten flöda in på tomten och orsaka skada. Detta efter att klubben på sin arrendemark låtit utföra olika typer av åtgärder som enligt Golfhuset ändrat vattnets riktning och flöde.

Tingsrätten dömde i juni 2016 till klubbens fördel och Golfhus dömdes till att betala golfklubbens rättegångskostnader på 23 000 euro.

Hovrätten har nu beslutat att pröva Golfhus sekundära yrkande på skadestånd för dräneringsskadan som bolaget drabbades av 2011–2012. Skadeståndsyrkandet uppgår till 29 451 euro. Rättgångsdatum är ännu inte satt.