DELA

Golfklubben vann anställningstvist

Tvisten mellan Ålands golfklubb slutade i nederlag för tidigare banchefen.

Han åläggs att betala ÅGK:s rättegångskostnader.
I november förra året togs fallet om olaglig uppsägning upp i rätten, där den tidigare anställda i sin stämningen krävde 97 680 euro i ersättning för utebliven lön och 25 000 euro i gottgörelse för diskriminering samt betalda rättegångskostnader. ÅGK motsatte sig käromålet i sin helhet både till grund och belopp.

Tingsrätten har i sitt övervägande bland annat behandlat lagstiftning gällande uppsägning, ÅGK:s ekonomiska situation, återanställningsskyldighet samt diskrimineringslagstiftning och kommit fram till att man förkastar käromålet.

Banchefen åläggs att ersätta golfklubbens rättegångskostander om 21 290,08 euro jämte ränta.