DELA

Glasfynd vittnar om långväga kontakter och status

Utgrävningen vid Kvarnbohallen i Saltvik har varit fyndrik och nu har man fått ytterligare några godbitar att lägga till fynden.

– Vi har hittat förhistoriskt glas och det är riktiga lyxfynd som höjer hallens betydelse ytterligare, säger utgrävningsledare Kristin Ilves.
Utgrävningarna i Saltvik Kvarnbo framskrider planenligt.

Efter den första fasens provgropar inom den vikingatida hallens väggar kan man nu lägga till några sensationella föremål.

– Vi har hittat skärvor från fem olika glasbägare, säger Kristin Ilves som är väldigt exalterad över fynden.

En skärva har en kännspak rundad kant som man känner igen från 600-tals tumlare. En annan skärva har en slags kant som kan identifieras som snabelbägare som med 100 procents säkerhet kan dateras till slutet av 500-talet. Glasfynden visar att man hade rikedom, makt och omfattande internationella kontakter under flera generationer.

– Jag skulle varit nöjd med en glasskärva och nu blev det fler. Och det kan komma ännu fler, säger Kristin Ilves.

Glasen var importvara från Rhenlandet eller från anglosaxiska områden.

– Vi har vetat att hallen haft stor betydelse, men det här höjer statusen ytterligare, säger hon.

Även om Kristin Ilves inte vill gå så långt som att säga att den åländska yngre järnålderns historia måste skrivas om behöver den revideras på basen av resultaten från utgrävningarna.

– Glas var oerhört prestigefyllt när man ville skryta för sina gäster. Att dricka ur importerade glas som kom långt bort ifrån visade att det inte var en vanlig bondgård. Glasen skulle vara väl synliga och vittnade om hög status och rikedom, säger professor Frands Herrschend som också deltar i utgrävningarna.

Glas är också trevliga fynd eftersom de ofta är lätta att datera. I vanliga gravfynd från den här tiden hittar man sällan glas.

Läs hela artikeln i Nya Åland.