DELA

Giltighetstiden för busskort kan förlängas

Nu är det möjligt att förlänga giltighetstiden för Ålandstrafikens busskort. Det gäller inte för skolbusskorten.
– Privatpersoner som har köpt till exempel ett månadskort ska inte bli ekonomiskt lidande om man har följt THL:s rekommendationer att undvika att åka kollektivt, säger Ålandstrafikens enhetschef Gilla Karlsson. 

Förlängningen gäller främst för alla månads-, halvårs- och årsbusskort som är köpta före den 16 mars. Busskortet måste fysiskt lämnas in till Ålandstrafikens kontor i Mariehamn för omprogrammering. 

– Vi vill ha reda på vem som vill programmera om sitt kort senast den 29 maj för att vi ska hinna göra det, säger Karlsson.

Undantag kan göras för så kallade seriebusskort som även de i vissa fall kan förlängas, enligt Karlsson.

Karlsson säger även att om man är i riskgrupp kan man kontakta Ålandstrafiken och komma in till kontoret före det öppnar.