DELA
Foto: Jonas Edsvik

Getaväg får blommig inramning

Bin och fjärilar får en egen blomsterbuffé i Geta. Det är biodlarentusiasten Yngve Påvall som tillsammans med Geta ungdomsförening sår blommor av alla dess slag längs med den nyanlagda gång- och cykelvägen vid Getavägen.

– Förhoppningsvis blir det fint. Sedan har vi själva äppelodlingar och vet hur viktiga bina är för pollineringen, säger deltagaren Sickan Sundberg.

De hackar upp jorden med ett par meters mellanrum och strösslar fläckarna med blomfrön från en kryddburk.

– Jag har varit bonde i många år, så jag har vanan inne, säger Sickan.

Initiativet kommer från biodlarföreningens Yngve Påvall som kontaktade Jenny Stara i Geta ungdomsförening för att få hjälp med att rekrytera frivilliga som kunde vara med och hjälpa till.

– Uppslutningen är bra. Jag sade ”yes” för mig själv när jag svängde in på parkeringen här, säger Jenny Stara, som är vice ordförande i föreningen.

Det är första gången något sådant här görs i Geta.

– Det här är något av ett test. Vi får se senare hur det har gått och om det blir aktuellt att göra det igen framöver, säger Jenny Stara.

Yngve Påvall visar vilka blommor som ska sås. Det är både låga och höga blommor av olika sorter.

– Det viktiga, åtminstone för binas del, är att blommorna ger mycket pollen och nektar.

Men blomsådden är lika mycket till glädje för människor, menar Påvall.

– Det blir ju mycket vackrare och trevligare med blommor i stället för ogräs, konstaterar han.