DELA
Foto: Stefan Öhberg

Getas brandkår väntar på depåbeslut

I dag fattar Geta kommunfullmäktige beslut om man beviljar ytterligare investeringsmedel för byggnationen av en ny branddepå i Geta. Den totala budgeten för projektet väntas landa på 515 000 euro och det totala stödbeloppet på 190 000 euro står det i kommunstyrelsens protokoll från den 5 september. I samma protokoll står det att kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att tilläggsmedel inte beviljas.

Krister Berntsson, ordförande för Geta FBK hoppas på att det beviljas.

– Det är ändå fullmäktige som tar det sista beslutet, säger han.

Geta frivilliga brandkår skriver på sin Facebook-sida att om det inte blir någon ny brandstation i Geta är det nog slutet för Geta FBK.