DELA
Foto: Jonas Edsvik

Geta får inte stöd

Geta får avslag på sin anhållan om särskilt understöd.

Motiveringen är att problemen inte är akuta.
Strax före jul lämnade Geta in en anhållan om särskilt understöd. Kommunen vet redan nu att tuffa ekonomiska tider väntar från 2019 och man ville agera medan den gamla lagen om landskapsandelar ännu gällde. Den stadgar om stöd vilket den nya, som trädde i kraft vid årskiftet, inte längre gör.

Geta nämnde inte något belopp, man ville från kommunens sida i det här skedet bara öppna för förhandlingar.

Men det blir inga förhandlingar, regeringen säger nej till stöd. Enligt den gamla lagen gäller stödet nämligen bara kommuner med akuta ekonomiska problem.

– De svårigheter kommunen har hamnat i ska ha sin grund i att en förändring har skett och de bakomliggande faktorerna ska vara av den art att de inte har kunnat förutses av kommunen, skriver regeringen i sitt svar.

– Enligt de relevanta nyckeltalen soliditet, överskottets andel av driftsintäkterna, likviditet och relativ skuldsättningsgrad är Getas aktuella ekonomiska situation inte akut.