DELA
Foto: Stefan ÖhbergÄDREVÅRD Den nya geriatriska kliniken vid ÅHS har försenats, och nu ska man se över om det går att bygga nytt enligt de gamla planerna eller inte.

Geriatriska kliniken tillbaka på ruta ett

– Utvecklingen går snabbt så när vi nu äntligen kan komma vidare med den nya geriatriska kliniken, så vill vi se över storlek och innehåll innan vi lämnar över till nästa styrelse, säger ÅHS:s styrelseordförande Mia Hanström.
I fredags hade den avgående ÅHS-styrelsen sitt näst sista möte. Under mötet behandlades frågan om den nya geriatriska kliniken vid ÅHS som planerats i många år.

Byggandet har bland annat fördröjts när en ingengörsbyrå besvärade sig över planeringskommitténs beslut att avbryta en upphandling om el- och vvs-planering.

Marknadsdomstolen har förkastat byråns besvär och planen var att det skulle bli byggstart i år. Men medan rättsprocessen pågått har ÅHS jobbat med att effektivera patientflödet och utnyttja vårdplatserna bättre.

I praktiken betyder det tillexempel att patienter som inte behöver sova över på kliniken i större utsträckning fått sova hemma. Därför fattade den avgående styrelsen i fredags ett beslut om att den nya styrelsen ska se över hur många platser den nya kliniken behöver.

– Det är lite som att börja om från början. Vi har levt i ett limbo i väntan på domstolsutslaget. När man gjorde planerna hade man delvis en annan bild av läget än vad vi har i dag. Nu har vi ny kunskap som behöver tas i beaktande, säger ÅHS:s styrelseordförande Mia Hanström (S).

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!