DELA
Foto: Jonas Edsvik

Geriatri-upphandling avgjord i Marknadsdomstolen

Fastighetsverket gjorde inte fel när man avbröt upphandlingen av arkitekttjänsterna för byggandet av en geriatrisk klinik, det slår Marknadsdomstolen fast.

-Trots att det var helt väntat så är det i dag mer en känsla av lättnad än glädje, säger Stefan Rumander, vd på Landskapets fastighetsverk i ett utskick.

Här kan hela avgörandet läsas.

Landskapets fastighetsverk tog över förvaltningen av ÅHS-fastigheterna i början av 2018 och i juni gick anbudstiden ut för den nya upphandlingen av projekteringstjänster för bygget av en geriatrisk klinik. I månadsskiftet augusti-september 2018 stod det klart att ett besvär gällande avbrytande av arkitektupphandlingen hade lämnats in till marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolen konstaterar i sitt avgörande (daterat den 27 november 2019) att avbrytandet av ett upphandlingsförfarande inte kräver allvarliga eller exceptionella omständigheter.

”Marknadsdomstolen finner att det skäl den upphandlande enheten har uppgett för att avbryta upphandlingsförfarandet bör anses utgöra i 125 § 1 mom. upphandlingslagen avsedd faktisk och grundad anledning.” skriver domstolen bland annat.