DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ger sig inte om Pommern

Mariehamnaren Jerker Örjans fortsätter att strida mot den docka som håller på att byggas för museifartyget Pommern. Nu har han vänt sig till landskapsregeringen.

Enligt Örjans ställer sig Konkurrensverket tveksam till att stadens upphandlingsenhet i handlingarna åberopat rikets upphandlingslag som inte ännu gäller på Åland.

– Undertecknad ber landskapsregeringen vänligen klargöra vilket lagrum som gäller i detta fall och vilka möjligheter som finns att klandra upphandlingen, lokalt i domstol, till landskapsregeringen, till Konkurrensverket eller annat organ eller direkt till EU, skriver han i brevet till landskapet.