DELA
Foto: Andreas Papaioannou<07_Bildrubrik>SÄKERT Studentproven skrivs på USB-minnen. Minnena med frågorna samt dekrypteringskoderna förvaras i ett kassaskåp. De får inte öppnas innan provdagen. Rektor Marcus Koskinen-Hagman är noggrann med att allting hålls inlåst.

Genrep för digitala studentskrivningar

Idag genomförs en riksomfattande generalrepetition inför höstens elektroniska studentskrivningar.

– Det är helt nytt men det känns jättespännande, säger rektor Marcus Koskinen-Hagman.
Digitaliseringen av studentskrivningarna är i full gång och från och med hösten kommer studentskrivningarna i tyska, geografi och filosofi att skrivas på dator. För att säkerställa att allting fungerar som det ska genomförs idag ett stort riksomfattande övningsprov. På Åland skrivs provet i Ålands lyceums gymnastiksal och sammanlagt deltar cirka 60 åländska studerande i det sex timmar långa provet.

– I fredags hade vi fortfarande inte fått allt material på svenska men nu ska allt vara under kontroll, säger rektor Marcus Koskinen-Hagman.

Det är första gången en så här stor övning med det nya systemet genomförs på Åland. Tidigare har mindre test genomförts i klassrumsmiljö med varierande framgång.

– En gång testade vi systemet men använde gamla USB-stickor. Då strulade allt. Men vi har gjort tester som lyckats väldigt bra också så det återstår att se hur det går, säger Koskinen-Hagman.

Under studentskrivningarna används ett specialutvecklat operativsystem. Systemet kallas för Abitti och övningar har genomförts för att lärare och studerande ska känna sig bekväma med det nya systemet. Skolan har också investerat i nya datorer inför skrivningarna och extra många övervakare, så kallade kustodier, har satts in för att se till så allting går rätt till under provdagen. Man har även låtit hackers tävla om att ta sig in i det nya systemet för att testa säkerheten. De brister som upptäckts har man rättat till.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!