DELA
Foto: Stefan Öhberg
Ålands hälso- och sjukvård anser själva att skalan på deras verksamhet gör det svårt att koppla prestationer med budget för att skapa incitament.

Genmälen från ÅHS till landskapsrevisorer

Det är inte antalet besök utan befolkningens hälsa som är den viktigaste indikatorn på hur ÅHS presterar. Det var ÅHS svar till landskapets revisorer när de efterlyste en koppling mellan prestationer och budget inom ÅHS.