DELA
Foto: Jonas Edsvik

Generalkonsuln om betygen: Jätteolyckligt

– Min förhoppning är att man ska kunna prata om det nya meritvärderingssystemet i höst då effekterna av det är klara.

Det säger Sveriges generalkonsul Olof Ehrenkrona.
– Den situation som har uppstått på grund av att Sverige infört ett nytt meritvärderingssystem är jätteolycklig, säger Ehrenkrona.

Dilemmat beror enligt honom på att de svenska myndigheterna på grund av en alltför tuff utredningstidtabell inte har kunnat erbjuda en tillräckligt lång övergångsperiod.

– Man hade en deadline att anpassa sig till och kunde först i höstas presentera de nya meritgränserna. Det drabbar årets studerande både på Åland och i alla andra de andra utbildningssystem där betygen har utvärderats.

Olof Ehrenkrona konstaterar att landskapsregeringen kan åberopa Ålandsöverenskommelsen men inte i juridisk mening.

– Överenskommelsen beaktas, det framgår ju bland annat av statsrådet Helene Hellmark Knutssons svar till riksdagen. Men hur den ska tillämpas är en fråga för de enskilda myndigheterna att bedöma. I just det här fallet har man åberopat likabehandlingsprincipen.

– Det finns exempel på att Ålandsöverenskommelsen har beaktats i direkta samtal mellan svenska myndigheter och självstyrelseorganen på Åland. Det gäller till exempel i fallet med AT-läkarna. Men nu berörs ett helt annat område. Det är ett helt lapptäcke som ska sys ihop.

Läs mer i fredagens Nya Åland!