DELA
Foto: Amanda Valkonen

Gemensam kommundirektör dryftas i dag

I dag ska Finströms och Getas politiker träffas för diskutera frågan om en gemensam kommundirektör.
Om mindre än två veckor åker Finströms nuvarande kommundirektör Niklas Oriander till Moçambique för ett år.

Vem som ska sköta kommundirektörsjobbet efter det är oklart. Finströms kommunfullmäktige gick inte med på kommunstyrelsens förslag om att ge Oriander tjänstledigt i ett år. Själv har Oriander i första hand ansökt om tjänstledigt. I kväll kommer kommunstyrelsen att behandla frågan på nytt.

Ett alternativ som seglat upp är att Finström och grannkommunen Geta kunde ha en gemensam kommundirektör medan Oriander är i Afrika.

Kommunstyrelsens ordförande i Finström, Roger Höglund (C), är varken för eller emot förslaget innan han fått mera information om vad det betyder.

– Det är en informell diskussion som har börjat mellan Finström och Geta. Vi har inte diskuterat frågan i styrelsen, säger Höglund.

Vad skulle en gemensam kommundirektör innebära?

– Vi ska sätta oss ner med Geta och se om vi kan hitta ett samarbete som båda parter är nöjda med.

Vad skulle det finnas för fördelar?

– Ju mer man samarbetar kring en fråga desto lättare är det att hitta öppningar på andra områden.

Läs mer i papperstidningen!