DELA
Foto: Stefan Öhberg

Gc-väg till flygfältet prioriteras inte nu

Varför bygger inte landskapsregeringen cykelvägen till flygfältet?

Det undrar man i Jomala.
Jomala kommun planerar en cykelväg från Möckelörondellen mot flygfältet men kommunstyrelsen beslöt i veckan att föreslå för fullmäktige att det blir tidigast år 2019. Det borde nämligen, enligt Jomala, egentligen vara landskapets projekt som äger vägen till flygfältet

– Hittills har det varit nej från landskapets sida. Genom att senarelägga projektet hoppas vi att landskapet hinner ändra sig och ta över projektet, säger kommunstyrelsens ordförande Harry Jansson (C).

– Det finns ett tidigare principbeslut inom landskapet om att prioritera huvudvägarna och inte bygga lite här och var, säger infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ).

– Därför har vi projekt som cykelvägen i Geta och den längs landsväg 40. Nu ska cykelvägen från Lemström till Söderby byggas och samtidig pågår projekteringen av cykelvägen i Hammarland.

Kan inte vägen till flygfältet klassas som en huvudväg med tanke på flygfältet stora betydelse för infrastrukturen?

– Jag säger inte att landskapet aldrig kommer att bygga den cykelvägen men det kommer inte att ske inom överskådlig framtid. Först ska de egentliga huvudvägarnas cykelvägar vara klara. Dessutom har en cyklist i dag alternativet att ta den gamla flygfältsvägen som de facto är 250 meter kortare än att åka via S-market.