Gamla telegrafen glasas in

DELA

Shoppingarkad, höghus, parkeringsgrotta och ett inbyggt k-märkt hus.

Allt detta kan förverkligas på Magazintomten om utkastet till en ändring av stadsplan förverkligas.
Byggrätten ska enligt förslaget fördelas på flera olika byggkroppar mellan två och fem våningar höga och en taklagd, delvis inglasad innergård där den k-märkta, gamla telegrafbyggnaden står.

Den gamla telegrafen kommer att synas ut mot Torggatan genom en ny passage med ingång mittemot Ekonomiegatan. Längs Torg-gatan planeras en shoppingarkad. På gatuplan blir det affärer, på andra våningen kontor och ovanför det bostäder.

Under hela komplexet byggs en parkeringsgrotta som i ett första skede kopplas ihop med Nordeas underjordiska garage och i ett senare skede också med det under Sittkoffs.

Illustrationerna ovan är framtagna av Mira arkitektbyrå. Den nu pågående om- och tillbyggnaden av ”Magasinhuset” i etapp 1 har ritats av arkitekt Conny Hammar på SAT arkitekter AB. Parallellt har förslagskisser på etapp 2 ritats av arkitekt Mikko Koskinen vid Mira Arkitektstudio.

Läs mer i Nya Åland!