DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>TÄNKBAR GÄDDFABRIK? Rickard Gustafsson från den svenska föreningen Sportfiskarna besökte i veckan Åland för att se var man skulle kunna genomföra fiskevårdsåtgärder såsom gäddfabriker.

Gäddfabriker ger mer fisk

Bristen på lekplatser är ett problem för gäddorna i Östersjön och svenska föreningen Sportfiskarna vill åtgärda detta genom att anlägga så kallade gäddfabriker.

Detta skulle vara möjligt även här, menar Rickard Gustafsson som i veckan besökte Åland.
Ordet gäddfabrik för tankarna till fiskodling, men inget kan vara mer felaktigt, säger Gustafsson.

– Det handlar om att återskapa gäddans lekmiljöer genom att återställa våtmarker, förklarar han.

Under 1900-talet dikades många våtmarker runt Östersjön ur. Målet var att utvinna mer åkermark, men samtidigt ledde utdikningen till att gäddornas lekplatser försvann. När gäddan ska leka söker den sig nämligen upp i ett sötvattenområde, som en översvämmad äng.

– Men om marken är urdikad sjunker vattnet undan för fort så att rommen torkar ut.

För att åtgärda detta försöker Sportfiskarna modifiera marken och resultatet blir en så kallad gäddfabrik – en plats där gäddan har optimala möjligheter att föröka sig. I praktiken handlar det om att bygga en dammvall och en reglering på platser där det finns ett naturligt källflöde av vatten.

– Regleringen behövs för att man sedan ska kunna sänka av ytan så att kor kan beta på platsen på sommaren. Det är jätteviktigt för att upprätthålla den låga vegetationen som gäddan leker i.

I en enda gäddfabrik kan 100 000-tals gäddyngel kläckas och dessa växer sedan väldigt snabbt.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!