DELA
Tre åländska riskvrak finns på den här kartan från 2016. Vraken har bunkerolja ombord, de har legat länge på havsbottnen och risken ökar varje dag för att rosten fräter hål på tankarna med oljeläckage som följd. Det fjärde riskvraket är Mundogas Oslo men det ligger på svenskt vatten. I riket har man nu inlett ett projekt med målet att åtgärda de vrak där risken för oljeläckage är störst men på Åland finns ingen motsvarande räddningsoperation i sikte. Karta: Jonas Edsvik

Fyra vrak löper risk att läcka gammal olja

Det finns fyra kända vrak i åländska vatten där risken är stor att olja börjar läcka ut i havet.