DELA

Fyra månaders fängelse för inbrottstjuv

Skadegörelse, stöld, försök till stöld, olaga hot, två fall av grovt rattfylleri, olovlig körning och fordonsskatteförseelse. Det dömdes en 30-årig man för i Ålands tingsrätt i veckan.
Domstolen gick på åklagarens linje och dömde mannen för samtliga brott han stod åtalad för.

I september 2016 ska mannen, enligt åklagaren, ha krossat flera fönsterglas i Central-Apotekets affärslokal Eftersom apotekslokalen nyligen fått stålrör, vars syfte är att förhindra brott, lyckades mannen inte ta sig längre in i lokalen. Mannen bestrider åtalet. Han säger att han gick förbi apoteket men att han inte minns att han skulle ha krossat några fönster.

Åklagaren hävdar också att mannen i oktober stal växelkassan på ett värde av 1 500 euro, minst två alkoholflaskor, en jacka, handduk, två hinkar och två knivar från ÅSS:s restaurang. För att komma in i lokalen krossade han ett fönster med dubbla glas för att sedan kunna öppna dörren inifrån. Mannen medger brottet.

I juli 2016 försökte mannen stjäla läkemedel från smådjursklinkien Zoodiaken genom att krossa ett fönster. Stöldförsöket misslyckades ändå eftersom mannen inte hittade något i lokalen.

I augusti 2016, ska mannen enligt åklagaren, ha viftat med en kniv mot en bekant kvinna. Enligt åklagaren var omständigheterna sådana att kvinnan hade anledning att frukta för sin personliga säkerhet. Mannen bestrider olaga hot. Han medger att han haft kniven med sig, men inte att han skulle ha viftat med den.

Mannen ska också ha kört bil i centrala Mariehamn två gånger trots att hade minst 1,70 respektive 2,11 promille i blodet. Mannen ska dessutom ha kombinerat alkoholen och bilkörande med läkemedel, enligt åklagaren.

Mannen har också brutit mot de körförbud han tidigare ålagts.

Det gemensamma straffet som dömdes är fyra månader och 10 dagars fängelse. I domslutet noterar rätten att 30-åringen tidigare gjort sig skyldig till en riklig mängd egendomsbrott. Därför skärper rätten domen.

Mannen döms också till ett körförbud som varar till april 2021.

Flera företag ska också få ersättning. Mannen ska betala 222 euro för rusmedelsundersökningen, ersätta de reparationerna av de krossade fönstrena till Fastighets ab Norragatan 17 med 149 euro, ersätta Västra hamnens restaurangdrift med 1 250 euro för växelkassan han stulit och målsägande hittills endast fått tillbaka 245 euro. Den dömde åläggs att ersätta BAB Skarpansvägen 24för försäkringens självriskandel värd 350 euro, ersätta Central-Apoteket med sammanlagt 347,58 euro för förstörd egendom samt städning. Mannen åläggs också att betala ÅSS 120 euro för åtgärdande av den skadade egendomen och Zoodiaken för städkostnader på 30 euro.

Åklagaren yrkade också på att en kvinna i samma mål skulle dömas för överlämnande av motordrivet fordon till berusad och trafikförseelse. De åtalen förkastades. Däremot dömdes kvinnan för fordonsskatteförseelse. För det ska hon betala 180 euro.