DELA
Foto: Annika Orre<07_Bildrubrik>TVÅ BLIR ETT Ålandsbankens kapitalförvaltningsbolag i Finland, ÅAB Asset Management, ska fusioneras med moderbolaget Ålandsbanken i år. Bilden visar bankens kontor på Bulevarden i Helsingfors.

Fusion och riktad emission för ÅAB kapitalförvaltning

Det blir som planerat, kapitalförvaltningsbolaget Ålandsbanken Asset Management fusioneras med Ålandsbanken. Datum är satt till 1 juni. I samband med fusionen genomförs även en riktad aktieemission för att kompensera nuvarande ägare.
Såhär skriver banken i ett börsmeddelande:

”Ålandsbanken Abps styrelse har beslutat att det fusionsförfarande som inletts mellan Ålandsbanken Abp och Ålandsbanken Asset Management ab skall fullföljas och fusionen skall därmed verkställas. Fusionen planeras att genomföras den 1 juni 2015.

I samband med fusionen kommer en riktad emission om 762 912 B-aktier att genomföras som ett led i erläggande av fusionsvederlaget. Utöver B-aktier erläggs ett kontantvederlag motsvarande 10 procent av värdet på de nyemitterade aktierna.”

På nyckelposter

Ålandsbanken Asset Management startade i riket för 15 år sedan, då som ett dotterbolag med Ålandsbankens som ägare till 70 procent och personalen som ägare till 30 procent av aktierna. Orsaken till fusionen är inte att bolaget går dåligt, berättade Peter Wiklöf i Nyan tidigare i år då fusionsplanerna blev offentliga.

Nyckelpersonerna i dotterbolaget ska enligt planerna få ledande poster inom Ålandsbankens kapitalförvaltning.