DELA
Foto: Ida K Jansson

Fullbokade färjor ger brist på foder

Göran Sjölund och den andre djurbonden på Kumlinge har tillsammans 70 kor och 120 får.