DELA
Foto: Ida K Jansson

Full rulle för folkomröstning

Leif Karlssons kampanj för att få till stånd en folkomröstning om samgångsavtalet mellan Finström, Geta och Sund väckte stort intresse.

– Jag har en bra bit över 200 namn sammanlagt nu, sa han efter två timmar på lördagen

Leif Karlsson, återflyttad finströmare sedan tre år tillbaka, berättade om kampanjen på det möte som hölls tidigare i veckan. Han har knackat dörr och fått många namn och i veckoslutet har han parkerat sig på Mattssons i Godby med sitt plakat och sina namnlistor.

Och visst skrev folk på, och mycket åsikter hade man också, men det var svårt att få någon av undertecknarna att utveckla sina synpunkter annat än anonymt.

– Det är bråttom. Finströms fullmäktige tar upp samgångsavtalet på mötet den 26 april och före det ska det klubbas i kommunstyrelsen, säger Leif Karlsson.

Det som finströmarna är frustrerade över, säger han, är att invånarna har blivit överkörda och inte haft någon möjlighet att säga sin åsikt. Han menar att avtalsförslaget har gjorts upp av en liten krets politiker.

– Folk ute i byarna har inte förstått vad det handlar om. Avtalet blev offentligt först för några dagar sedan och därför reagerar man nu. Vi har inte börjat sent med kravet på folkomröstning som fullmäktiges ordförande Viveka Eriksson har sagt, utan felet är att vi inte har fått information tidigare.

Läs mer i måndagens Nya Åland!