DELA

Full fart för nya centrumplanen

38 000 nya kvadratmetrar i Mariehamns centrum. Planförslaget ska överlämnas redan i december.
Stadsarkitektkansliet har presenterat sin första vision av ett förtätat Mariehamn. Utgångspunkten är det utredning som blev klar i våras och som både innebär en utökning av våningsytan, nya offentliga stadsutrymmen och nya lösningar för trafik och parkeringar i centrumområdet.

Enligt förslaget ska dagens totala våningsyta på 132 500 kvadratmeter utökas till cirka 170 500.

– Då ska man komma ihåg att det finns cirka 26 000 kvadratmeter outnyttjad byggrätt i gällande planer i dag, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.

– Tomterna är relativt små och det krävs samarbete mellan tomtägarna för att kunna ordna parkeringen och friytorna gemensamt. Annars är det mycket svårt att förtäta centrum i den grad som föreslås i utkastet.

I går kväll fick stadsfullmäktige ta del av planerna i en aftonskola. Wegelius räknar med att kunna lägga fram ett konkret planförslag i stadsutvecklingsnämnden redan nu i december.