DELA
Foto: Jonas Edsvik

Fritidsresor till stugor inte tillåtna

Gränsbevakningen har publicerat preciseringar rörande utländska medborgares resor till Finland fram till den 14 juni. Enligt dem är resor till sommarstugan i fritidssyfte inte ett godtagbart skäl.
Preciseringarna, publicerade på www.raja.fi/sv, rör bland annat vad som är ”nödvändiga familjeärenden” och vad som är ”nödvändig och motiverad trafik”.

 

Att träffa en nära anhörig ses som ett nödvändigt familjeärende. Med en nära anhörig avses – enligt gränsbevakningens precisering – make/maka, barn, föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, och en person som man stadigvarande bor med.

– Möten med nära anhöriga tillämpas utöver finska medborgare också på medborgare i EU- och Schengenstater som bor i Finland och deras familjemedlemmar samt på tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd, skriver gränsbevakningen.

Vad gäller nödvändig trafik är fritidsresor – i syfte att exempelvis visas på sommarstugan eller hälsa på bekanta på deras stuga – inte en godtagbar orsak för utländska medborgare att anlända till Finland, enligt gränsbevakningens precisering.

– Som en nödvändig personlig orsak anses en prestation eller en händelse som förutsätter personlig närvaro och inte tolererar fördröjning och om den inte genomförs, skulle det orsaka oskälig olägenhet med beaktande av förhållandena, skriver gränsbevakningen vidare.

Dock är det tillåtet för utländska medborgare som äger en fastighet i Finland att komma in i landet för att ”utföra nödvändiga underhålls- och servicearbeten i fastigheten”, inklusive att skydda fastigheten mot hotande översvämningar. Att enbart kontrollera att fastigheten är i skick är inte en tillräcklig orsak för en utländsk medborgare att komma till Finland.

– Tillsammans med fastighetsägaren kan nödvändig personal som hänför sig till underhålls- och servicearbeten anlända till Finland. Arbeten som ska utföras och deras uppskattade längd ska kunna preciseras i samband med inresan, skriver gränsbevakningen.

Kim Westman, chef för Ålands sjöbevakningsstation, berättar hur gränsbevakningen ska tillämpa reglerna:

– I gränskontrollen förhör vi oss om reseändamålet. Kunderna säger vad de kommer att göra och så bedömer vi om det är trovärdigt eller inte. Men inte har vi några noggranan verktyg att verifiera, så utgångsläget är att vi tror på vad människor säger.

Övervakar ni hur länge folk stannar också?

– Vi har tillgång till passagerarlistor med mera, och kan konstatera när människor rest in och ut. Men det är inte definierat någon viss tid som man får stanna.

Kim Westman är väl medveten om att preciseringarna ger upphov till nya frågor.

– När de här instruktionerna kom var detaljerna få och vi fick en instruktion om att tolka dem till kundens fördel så långt som möjligt. När precisionerna kom från centralt håll så var tolkningarna striktare än de som vi hade gjort. Därför är det lite tråkigt för oss i den åländska sjöbevakningen att måsta gå tillbaka på våra tolkningar.

Han påpekar att de nya instruktionerna kom väldigt tätt inpå det datum då de skulle träda i kraft.

– Ofta väntar vi på noggrannare instruktioner, men det går inte alltid att vänta hur länge som helst, utan då får man utgå från den information som finns tillgänglig. Jag ber om förståelse och överseende. Vi vill inte försvåra någons liv eller vara elaka. Den stora bilden är att vi vill hjälpa till att hålla befolkningen på Åland och i Finland så friska som möjligt.