DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>DOM Den svarande friades från misstanke om ovarsam hantering av vapen.

Frias från misstanke om ovarsam vapenhantering

Ålands tingsrätt förkastade åtalet mot mannen som var misstänkt för grov ovarsam hantering av vapen. Målsägande var mannens grannar.
Mannen, som bor på den åländska landsbygden, misstänktes för grov ovarsam hantering av vapen, eftersom hans grannars hus träffades av hagel och en person tvingades ducka för att inte bli träffad. I ett av fallen säger den svarande att han inte varit hemma vid den aktuella tidpunkten. Mannen bor intill ett bostadsområde och är en erfaren jägare. När en av grannarna skulle besöka den svarande fann grannen att mannens vapen tillsammans med patroner låg olåsta på hans veranda. Den svarande bestred alla åtalspunkter.

Skulle träna hunden

Enligt mannen fanns det aldrig någon fara för någon persons liv eller hälsa, eftersom han sköt upp i luften och på grund av haglets karaktär. Han tror att skotten måste ha rörts sig med vinden. Han säger sig ha skjutit två-tre skott rakt upp i luften för att träna bort sin hunds rädsla för höga smällar. Han säger att då grannen såg det olåsta gevär hade han bara tagit en paus i rengöringen av vapnet, dessutom hade han tagit bort några vitala delar från vapnet och patronhylsorna var tomma.

Domen

Mannen frias från alla åtalspunkter. I ett fallen finns det ingen annan bevisning än att skotten kom från mannens tomts riktning. Tingsrätten tror på mannens utsago att skotten var ämnade rakt upp i lyften och att patronernas ringa storlek gjorde att ingen person var i fara. Då vapnet förvarades på verandan var vapnet oladdat och utan laddade patroner i dess närhet, dessutom finner tingsrätten inget skäl att tro mannen på flit ville orsaka fara.