DELA
Foto: Stefan Öhberg

Fredlund överklagar tingsrättsdom

Lagtingsledamot Fredrik Fredlund överklagar misshandelsdomen. Hans ombud Johnny Bäck har lämnat in besvärsskrift till hovrätten.

 
Tingsrätten dömde Fredrik Fredlund, mot hans nekande, till 75 dagars villkorligt fängelse för misshandel av hans före detta sambo. Fredlund aviserade direkt att han skulle anmäla missnöje, vilket är första steget till att besvära sig mot domen. Nu har man fullföljt med en överklagan, som bekräftats av ombudet Johnny Bäcks advokatbyrå.

Fredlund valdes in i lagtinget för Obunden samling, men har efter domen lämnat partigruppen och är numera politisk vilde.