DELA
Foto: Lisa Bergkvist

”Fredlund kan själv begära befrielse”

– Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon giltig dom eftersom den inte vunnit laga kraft.

Det säger lagtingets talman Gun-Mari Lindholm i en kommentar strax efter tingsrättens dom i går, då lagtingsledamoten Fredrik Fredlund fälldes för två fall av misshandel.
– Lagtinget har dokument som reglerar lagtingsledamöternas arbete där det sägs att om någon dömts till fängelse för ett uppsåtligt brott och domen är verkställbar så kan minst 20 ledamöter i lagtinget skilja den dömda ledamoten helt eller delvis från uppdraget. Där är vi inte ännu, säger hon.

Däremot kan Fredrik Fredlund själv, om han uppfattar att domen redan i det här skedet försvårar hans arbete som lagtingsledamot, välja att begära befrielse från uppdraget som lagtingsledamot.

– Då får lagtinget pröva begäran. Men i så fall måste han själv ta initiativet och ange grunderna.

Läs mer i fredagens Nya Åland!