DELA

Framtidens trafik oroar skärgården

Alla i skärgården ska kunna besöka alla inom en arbetsdag och det redan före sammanslagningen.

Det betonar Kumlinge, Kökar och Sottunga i en skrivelse till regeringen.
– En framtida skärgårdskommun bör vara en arbetsmarknad, skriver Kumlinge, Kökar och Sottunga.

Motiveringen är att man oavsett var man bor eller jobbar i den nya kommunen ska kunna ta sig till jobbet och hem igen under en arbetsdag.

– Vidare bör det vara möjligt för samtliga valbara i kommunen att ta sig till och från kommunala möten på kvällstid utan att övernatta. Restiderna bör dessutom vara rimliga.

De tre skärgårdskommunerna vill också att de nya trafiklösningarna prioriteras.

– Den trafik som ska stödja den nya skärgårdskommunen bör införas så fort som möjligt. Transporterna kan av väder- och årstidskäl endast delvis bygga på passbåtar. Under tiden fram till förverkligandet av skärgårdskommunen finns resbehovet redan eftersom kommunernas förtroendevalda och tjänstemän måste kunna träffas för att planera verkställandet. Dessutom fyller det en pedagogisk funktion att transportlösningen finns före kommunen.

– När ställning tagits till vilken ambitionsnivå som finns för den nya skärgårdstrafiken bör landskapsregeringen i ett så tidigt skede som möjligt involvera skärgårdens representanter i planerandet.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!