DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>KÄMPAT Boende på Solberget och i Kalmarnäs har länge kämpat för att deras korsning skall bli mer trafiksäker. Nu byggs rondellen och sannolikt också en tunnel under Lemlandsvägen.

Framåt för gångtunnel i Kalmarnäskorsningen

De som bor på Solberget har segrat.

Allt tyder på att det byggs en tunnel under Lemlandsvägen.
Boende på Solberget har under flera års tid kämpat för att få en gångtunnel under Lemlandsvägen i samband med att rondellen byggs. Motiveringen har varit att vägen är alltför hårt trafikerad för att föräldrar skall kunna känna sig trygga då barnen skall ta sig över.

Från landskapets sida har man sagt att projektet bara kan förverkligas om Jomala sköter entreprenaden och äger tunneln.

Nu har entreprenören som bygger rondellen, Ålands schakt ab, har skickat en offert på en tunnel till Jomala.

– Jomala kommun har inte erhållit några utredningar eller själv genomfört några utredningar ifall detta är praktiskt möjligt, skriver kommundirektör John Eriksson i sin beredning av frågan inför kommunstyrelsens möte i förrgår.

Fullmäktige sade för snart ett år sedan ja till en tunnel så länge Jomala varken är byggherre eller ansvarig för projektet. Med det i ryggen beslöt styrelsen att anta offerten under förutsättning att fullmäktige beviljar den extra summa på 50 000 som behövs och att landskapet accepterar dels att Jomala inte tänker ansvara för vinterunderhåll, dels att tunneln inte blir handikappanpassad.

Läs mer i papperstidningen!