DELA

”Frågorna kommer nog att diskuteras”

– Jag tror att de frågor som nu lyfts på bordet kommer att diskuteras en hel del inför behandlingen av budgetförslaget för nästa år.

Det säger landskapets rederichef Niklas Karlman.
Niklas Karlman är en av de tjänstemän som fått privatföretagaren Vilhelm Holmbergs skrivelse där han kritiserar landskapets förhållande till Ålands sjöräddningssällskap.

Han håller inte med om att avtalet med sjöräddningssällskapet gällande oljesaneringsbåten Svärtan skulle vara frikostigt.

– Det avtal vi har är att sällskapet ska ha tillsyn över båten och jourverksamhet 24/7 och ersättningen är 30 euro per timme i veckan. Jag har svårt att se att det skulle vara ett frikostigt avtal. Vi får inte heller pengar till driften från oljeskyddsfonden.

Han utgår från att kritiken i huvudsak gäller de Paf-medel som betalas till sjöräddningssällskapet via finansavdelningen.

Förstår kritiken

Angående behovet av att konkurrensutsätta transporter av politiker och tjänstemän på skärgårdsresor hänvisar han till finanschef Conny Nyholm.

– På infrastrukturavdelningen har vi en egen arbetsbåt som vi använder. Hur andra gör vet jag inte. Det beror på vad som skrivits in i avtalet när Paf-medel betalas ut, säger Niklas Karlman.

Kan du förstå att någon som är privatföretagare och ska leva på sjötransporter härsknar till när samhällsfinansierade sjöräddningssällskapet skjutsar både landskapsregeringsfolk och ÅHS-personal utan att resorna konkurrensutsätts och upphandlas?

– Det har jag förståelse för. Det här är helt säkert något som tas upp till diskussion. Kanske måste avtal omförhandlas för att alla ska bli nöjda. Det är bra att Holmberg har lyft frågan och vi har lyssnat och tagit till oss.

Den nya oljesaneringsbåten har upphandlats två gånger. Det första avtalet sprack när entreprenören inte kunde verifiera referenser på landskapsregeringens anmodan. Avtal har i stället ingåtts med det företag som gav det nästhögsta anbudet som låg cirka 10 000 euro högre.