DELA
Foto: Erkki SantamalaGRÄNS DISKUTERAS Barbro Sundback, som har varit viceordförande i den kommitté som tagit fram förslaget till riktlinjer för centrumplanen, har borgat för Emmaus lån. Nu är frågan om hon kan vara med och fatta beslut om planen eller om hon bör anmäla jäv,.

Frågor kring privata intressen i centrum

Stadsfullmäktige återemitterade i tisdags förslaget till ny stadsutvecklingsnämnd för att partierna skall fundera lite mer ingående på vem som skall eller inte skall sitta i nämnden.
Två av de föreslagna medlemmarna, Tom Forsbom (ÅF) och Roger Jansson (MSÅ) är fastighetsägare inom det område i centrala Mariehamn som skall få en ny delgeneralplan. Det innebär att de måste jäva sig varje gång planfrågan skall behandlas-

Jävdiskussionen har nu vuxit till att omfatta också den kommitté som förra veckan lade fram förslaget till riktlinjer för den nya planen.

I den har Roger Jansson varit ordförande. Jansson är delägare och ordförande för fastighetsaktiebolaget HOS som äger en tomt vid norra Esplanadgatan. Den tomten får i kommitténs rapport en kraftigt utökad byggnadsrätt.

Också kommitténs vice ordförande Barbro Sundback (S) nämns i sammanhanget. Sundbacks ekonomiska intressen ligger i att hon är borgenär för Emmaus, en tomt som också föreslås få kraftigt höjd byggrätt och ett e-tal på över 2.

Läs mer i måndagens Nya Åland!