DELA

Frågor kring privata intressen i centrum

Stadsfullmäktige återemitterade i tisdags förslaget till ny stadsutvecklingsnämnd för att partierna skall fundera lite mer ingående på vem som skall eller inte skall sitta i nämnden.
Två av de föreslagna medlemmarna, Tom Forsbom (ÅF) och Roger Jansson (MSÅ) är fastighetsägare inom det område i centrala Mariehamn som skall få en ny delgeneralplan. Det innebär att de måste jäva sig varje gång planfrågan skall behandlas-

Jävdiskussionen har nu vuxit till att omfatta också den kommitté som förra veckan lade fram förslaget till riktlinjer för den nya planen.

I den har Roger Jansson varit ordförande. Jansson är delägare och ordförande för fastighetsaktiebolaget HOS som äger en tomt vid norra Esplanadgatan. Den tomten får i kommitténs rapport en kraftigt utökad byggnadsrätt.

Också kommitténs vice ordförande Barbro Sundback (S) nämns i sammanhanget. Sundbacks ekonomiska intressen ligger i att hon är borgenär för Emmaus, en tomt som också föreslås få kraftigt höjd byggrätt och ett e-tal på över 2.

Läs mer i måndagens Nya Åland!