DELA

Frågan om hållbar fiskodling i hav måste prioriteras

Den åländska fiskodlingen till havs har tagit en aktiv roll i att implementera Ålands hållbara livsmedelsstrategi. Vi är centrala aktörer i att utveckla en blå cirkulär ekonomi. Ett viktigt steg i vårt engagemang har även varit att börja kommunicera mera. Vi märkte tidigt i processen att den åländska allmänheten och politikerna vet väldigt lite om den moderna fiskodlingen och vilka enorma framsteg branschen har gjort sedan sin start för snart 40 år sedan.

Fiskodling som bedrivs på ett ansvarsfullt sätt ger hållbara, klimatsmarta livsmedel och skapar positiva samhällseffekter. Men för den åländska havsbaserade fiskodlingen är lagtingsvalet 2019 ett ödesval. Utveckla eller avveckla? Vi känner en stor oro för att vår framtid är i händerna på Ålands landskapsregering och dess hittills nyckfulla näringspolitik gällande fiskodlingens och skärgårdens framtid.

Vi vill utveckla. Vi vill vara bäst i världen på fiskodling. Vi vill producera ren, kvalitativ mat på ett hållbart sätt för våra konsumenter. Men vi behöver tydliga besked. Företag i den storleksklass som våra, kan inte leva i ett limbo för länge. Bestäm er för att utveckla eller avveckla. Ha mod och gör tydliga beslut och var även redo att ta konsekvenserna av dem. Nu behöver vi lite mera civilkurage av er. Vi har ett viktigt uppdrag att göra: Att producera klimatsmarta och näringsrika livsmedel för en växande marknad!

Så hallå, politiker! För att ni ska bli bättre rustade inför valet 2019 erbjuder vi er förslag på sju politiska åtgärder som skulle göra stor skillnad för den hållbara fiskodlingen på Åland:

1. Utveckla en långsiktig politik och strategi för fiskodlingen

2. Satsa på fiskodling offshore

3. Instifta en skärgårdsminister

4. Satsa på utbildning inom vattenbruk

5. Uppmuntra till ännu miljövänligare fiskodling genom teknisk utveckling

6. Utveckla en vattenförbättringsfond och möjligheter för kompensationsåtgärder

7. Gör åländskt odlad fisk mer tillgänglig på Åland

ÅLANDS FISKODLARFÖRENING R.F.