DELA
Foto: Erkki Santamala

FPA-stöd ändras för regnbågsfamiljer

Den jämlika äktenskapslagen kan påverka allt från barnbidrag till folkpensionen.
Lagen om jämlika äktenskap som trädde i kraft den 1 mars innebär också att begreppet samboförhållande förändras, meddelar Folkpensionsanstalten, FPA.

Nu kan en partner av samma kön eller hans eller hennes inkomster inverka på grunderna för beviljande eller på beloppet av ett antal förmåner.

Det gäller bland annat barnavårdsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, folkpension och grundläggande utkomststöd.

Samboförhållanden ska meddelas till FPA så att förmånerna betalas ut korrekt. Äktenskap behöver inte meddelas.

En kvinna som är gift eller sambo med mamman till ett barn har i fortsättningen rätt till föräldra- och faderskapspenning på samma grunder som en man i samma situation.

Faderskapspenning kan betalas ut genast när barnet fötts. Registrering av parförhållandet och adoption inom familjen krävs inte längre för att få föräldra- och faderskapspenning.

En pappa som ansvarar för vården av ett barn har också rätt till faderskaps- och föräldrapenning. Det förutsätts inte längre att han är gift eller sambo med barnets mamma.

Läs mer i fredagens Nya Åland!