DELA
Foto: Erkki Santamala

Förvarade gevär i garaget – fick böter på 1 110 euro

1 110 euro i böter blev straffet för en man som förvarat gevär i garaget.
En man stod åtalad i tingsrätten för brott mot bestämmelserna om explosiva varor samt skjutvapenförseelse.

Mannen har i strid med skjutvapenlagen förvarat två hagelgevär samt två kulgevär i garaget. Den åtalade har underlåtit att ta hand om skjutvapnen på ett sådant sätt att det inte funnits risk att dessa kommer i händerna på obehöriga.

Mannen har även uppsåtligen eller av oaktsamhet i strid med lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor förvarat patroner i ett olåst, gammalt vapenskåp.

Det åtalade erkände brotten, men påpekade att endast ett av de skjutvapen som avses i gärningsbeskrivningen var användbart. Tingsrätten utdömde ett bötesstraff på 30 dagsböter, sammanlagt 1 110 euro.

Skjutvapen ska enligt skjutvapenlagen 106 § förvaras inlåsta eller annars under lås eller så att en vapendel som hör till skjutvapnet förvaras separat. Inte heller då skjutvapnen och vapendelarna förvaras på detta sätt får de förvaras på ett sådant ställe från vilket de lätt kan stjälas. Enligt 71 § i förordningen om explosiva varor ska patroner förvaras i låst skåp.