DELA
Foto: Jonas EdsvikHarry Jansson överväger ännu.

Rättsliga bakslag oroar Centern

Högsta domstolens beslut gällande fiskekvoterna och ansvaret för borgen för jordbrukslån bekymrar de centerpartistiska lagtingsledamöterna Harry Jansson och Roger Nordlund som beskriver dem som ”förvånande och oroväckande”.

-Förvånande eftersom skiljemannaorganet Ålandsdelegationen i bägge frågor backat upp den åländska linjen. Oroväckande eftersom det enda sättet att ändra på Ålands självstyrelselag egentligen är via samstämmiga beslut av Finlands riksdag och Ålands lagting, skriver Jansson och Nordlund i ett pressmeddelande.

Domstolsbesluten ställer nu krav på åländskt agerande, anser centerpartisterna.

– För det första bör landskapsregeringen kräva att Ålands självstyrelselag ändras så att det tydligt framgår att en statlig myndighet inte har vetorätt inom ett område där Åland har full behörighet (fiskeripolitiken). För det andra bör frågan om ekonomisk kompensation till Åland för utökat förvaltningsansvar likaså omedelbart väckas av landskapsregeringen (jordbruksfrågan).

Harry Jansson och Roger Nordlund uppmanar nu talman Johan Ehn att snarast möjligt kalla in lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd för en diskussion om konsekvenserna av besluten.

– Här kan konstateras att även grundlagsutskottets färska utlåtande om den finska landskaps- och hälsovårdsreformen snarast möjligt bör diskuteras gemensamt av lagtinget och landskapsregeringen, tillägger Jansson och Nordlund.