DELA

Förvaltninsdomstolen prövar inte Savoy-isolering

Bolaget Fastighets ab Savoys besvär mot stadens byggnadsnämnds uppmaning att ta bort tilläggsisoleringen på Bio Savoys fasad kommer inte att prövas i förvaltningsdomstolen.

”Förvaltningsdomstolen avvisade besvären utan prövning, eftersom byggnadsnämndens beslut inte innefattade överklagbar användning av administrativt tvång utan enbart en preliminär uppmaning. ” skriver förvaltningsdomstolen.

Även yrkandet på ersättning för rättegångskostnader avslås av förvaltningsdomstolen.

Byggnadsnämnden i Mariehamn tog i oktober ett beslut där man uppmanar fastighetsägaren att ta bort tilläggsisoleringen och lägga på ny puts  och färg i samma nyans som övrig fasad. Man gav dock även fastighetsägaren möjlighet att lämna kvar isoleringen, om en utomstående expert intygade konstruktionens duglighet, och om fönster flyttades ut närmare fasaden.

Fastighets ab Savoy överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen och yrkade på att nämndens beslut upphävs och ärendet återförvisas för ny behandling. Som grund lyfte man fram just att ”det är oklart om det är frågan om ett rivningsåläggande eller om det bara är ett önskemål eller en åsikt som uttrycks.”

Läs mer i morgondagens e-nyan.

Anna Björkroos