DELA
Foto: Tanja Lönnqvist

Fortsatt stöd till busstrafiken

Stadsbussen, Viking Line buss och Williams buss får stöd för att busstrafiken ska fortsätta som i dag.

Landskapsregeringen har beslutat utnyttja optionerna i stödavtalen för den regionala kollektivtrafiken vilket innebär en två års förlängning av stödet, det vill säga till den sista december 2019. (tt-s)