DELA
Foto: Stefan Öhberg

Fortsatt skyddszon mot päronpesten

Flera odlingar drabbas när skyddszonen för att häva utbrottet av päronpest lämnas oförändrad.

– Vi vet inte helt säkert om sjukdomen är borta från den specifika odlingen än, säger Sölve Högman, landskapsagronom på landskapsregeringen.
Ett rättelseyrkande från berörda odlare om upphävande av en pollineringsbegränsing har avslagits i ett beslut av landskapsregeringen.

Därför hålls den upprättade skyddszon om en kilometer runt den päronpestsdrabbade odlingen intakt även i år.

– Vi kommer nu att göra ytterligare tester det här året och hittar vi ingenting kan vi eventuellt häva begränsningen nästa år, säger han, men betonar att beslut tas varje år baserat på hur den aktuella risken ser ut.

Flera prover nödvändiga

I samband med att päronpest hittades på odlingen 2014 gjordes ett antal analyser och då konstaterades att flera päronträd drabbats.

– De träden togs bort men det fanns symptom på flera andra träd. I och med att man valde att inte röja hela odlingen så finns det därför stor risk att smittan finns kvar.

Trots att fjolårets analyser inte påvisade päronpest så är fler provtagningar nödvändiga, då bakterien kan ligga latent.

Läs mer i måndagens Nya Åland