DELA
Foto: Erkki Santamala

Fortsatt nödhjälp under helgen

Natten har varit lugn men många hushåll saknar fortfarande el och värme, lyder de färska rapporterna från flera kommuner i dag.
I Jomala saknar Gottby daghem (bilden) ännu ström och barnen tas om hand i Sviby daghem. Det är därför oklart i nuläget om Gottby daghem kan hålla öppet på måndag 7 januari Föreståndare Ann Skogberg kommer att kontakta berörda föräldrar.

Skolorna håller öppet som vanligt från måndag.

Till Vikingahallen är man fortsatt välkommen för en dusch eller liknande.

Den som behöver ett varmt ställe att sova på kan vända sig till i första hand Oasen, i andra hand Rönngården och i tredje hand kommunkansliet. Ta med liggunderlag och sängkläder.

Kommunen uppdaterar informationen fortlöpande på sin hemsida.

Saltvik

I går eftermiddag återkom strömmen till bland annat Sunnanberg vårdhem, Prästkragen daghem och kommunkansliet i Nääs. De flesta av kommunens enheter och hyreslägenheter har ström. Rangsby skola, bibliotek och skollägenheter samt returdepån är ännu utan ström.

Många hushåll i kommunen är fortfarande utan el och saknar i vissa fall även vatten. Kommunen har erbjudit övernattning vid Sunnanberg vårdhem, där fyra personer övernattade, och erbjuder fortsatt nödinkvartering över helgen. I Ödkarby skola har kommuninvånare hämtat vatten och duschat. Andra tappställen för vatten finns på Sunnanberg och daghemmet Skogsgläntan.

Saltviks returdepå håller stängt idag fredag med anledning av strömavbrott och röjning av väg.

– Frivilliga brandkårerna har gjort en stor insats och jobbar som bäst med att stötta ÅEA och hjälpa till med att undersöka var punktinsatser behövs. Dagens arbetsområden är ellinjerna mot Toböle och Bertbyvik. Västra Saltviks FBKS:s brandstation är bemannad tillsvidare och i helgen efter behov. Det är okej att knacka på för dusch och att värma mat, meddelar kommundirektör Ewa Danielsson.

Föglö

Det tar en-två dagar innan lands- och bygdevägarna är fullt farbara men flera veckor innan alla vägområden är upprensade.
Äldreomsorgen: fungerar normalt från och med i dag fredag, daghemmet Myran och skolan öppnar på måndag.
De flesta elabonnenter i Föglö har nu ström och mobilnätet fungerar normalt. Alla fast bosatta torde vid det här laget ha farbara infarter och personer som inte kommer fram på egna vägar ombeds kontakta kommunen.
Både vattenverket och avloppsverket i Degerby fungerar normalt.
Fyra containrar för dricksvatten är utplacerade i kommunen, dock obemannade och tas inte i drift i nuläget. Personer i behov av vatten hänvisas till vattenposten vid omsorgshemmet Annagården. De som behöver nödinkvartering hänvisas till Annagården.
– I övrigt fungerar kommunens verksamhet normalt. Läget för alla fast bosatta i Föglö har inventerats och torde vara under kontroll, meddelar kommundirektör Niklas Eriksson.

Sund

Tosarby daghem är fortsättningsvis strömlöst och barnomsorgen ordnas tills vidare dels i skolans eftis, dels på Tallgården. Alla barn äter i skolan, personalen inom barnomsorgen kontaktar vårdnadshavarna.

Det fasta telefonnätet ligger fortfarande nere och delar av kommunen är ännu utan ström. De som behöver inkvartering, el, vatten, duschmöjlighet och varm mat kan vända sig till Tallgården.

Även Sunds ungdomsförening erbjuder övernattning, möjlighet till matlagning, el, och wc på Klippan. Om ni behöver övernatta ta gärna med madrass och sängkläder.

För övriga kommuner, se information på respektive kommuns hemsida. Läs mera i Nya Åland i morgon.