DELA

Fortsatt medling i fartygstvist

Medlingen i fartygstvisterna fortsätter på tisdag och onsdag, uppger riksförlikningsmannen Minna Helle på Twitter.
Helle medlade mellan parterna i tvisterna på måndagen. Medlingen i tvisten om isbrytarnas kollektivavtal fortsätter på tisdag och parterna i tvisten om utlandstrafiken träffar riksförlikningsmannen på onsdag.

Finlands skeppsbefälsförbund har varslat om strejk i utrikessjöfarten från och med den 23 mars om inget nytt avtal ingås före det. Det gamla kollektivavtalet löpte ut i slutet av februari. Förbundet hoppas att strejkvarseln ska sätta fart på förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Rederierna i Finland.

Strejken skulle få stora följder för trafiken till och från Åland. Alla finskflaggade färjor skulle stoppas. För Viking Line gäller hotet fem av rederiets sju färjor. Även Silja Line och Rederi ab Eckerö skulle drabbas, men inte Eckerölinjens m/s Eckerö, som det felaktigt uppgavs i gårdagens tidning.

Skeppsbefälsförbundet har även varslat om strejk i isbrytartvisten. Den strejken bryter ut den 21 mars om parterna inte lyckas enas innan det. En eventuell isbrytarstrejk kan få långtgående följder för Finlands utrikeshandel.