DELA
Misstänkta föremål som observerades i samband med arbetet med hornminan som sedan sprängdes ska undersökas vid ett senare tillfälle.

Fortsatt avspärrat på minfyndplats

På grund av tidspress och väderförhållanden kunde myndigheterna inte granska området runt minfyndet i Rödhamnsfjärden som planerat.