DELA

Fortkörare på Nya Godbyvägen

En person körde längs med Nya Godbyvägen i Mariehamn med en hastighet på 71 km/h där hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Straffpåföljden blev böter för äventyrande av trafiksäkerheten.

(fb)