DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>STUDIESTÖD OCH HEMBYGDSRÄTT ”Studiestödslagen bereddes för att ge landskapet möjlighet att bevilja studiestöd, utan en tanke på att den också skulle vara lämplig för att avgöra frågor om hembygdsrätt” skriver insändarskribenten

Försvarsminister i intervju: Finland förbereder sig på att försvara Åland

I en intervju med Lännen Media säger försvarsminister Jussi Niinistö att man på grund av läget i Östersjön förbereder sig på att försvara Åland. Frågan har inte getts tillräcklig prioritet hittills, konstaterar han.
Svenska yle skriver att försvarsmakten enligt minister Niinistö vidtar åtgärder inför en situation liknande den på Krim i fjol, där Åland skulle övertas av ryska trupper.

Om det blir en väpnad konflikt på Östersjön bedömer militära experter att Ryssland skulle försöka ockupera Åland och Gotland.

– Man har fäst för lite uppmärksamhet vid Åland, säger han till Lännen Media.

– Vi vill ställa vår lit till internationell rätt, och Finland agerar alltid i enlighet med det. Men i en krissituation kan vi inte lita på det till hundra procent. Det bara är så. Det måste vi beakta i planeringen, sammanfattar Niinistö.

Lännen Media har skickat ut en enkät till åländska politiker om Rysslandshotet och åtta av de tio svarande menar att det är viktigt att Finland förmår försvara Åland. Detta rapporterar Yle.

Lantråd Camilla Gunells första reaktion angående försvarsminister Niinistös uttalande var att tonen är lite överdriven.
– Den politiska situationen i Svarta havet och Krim är en helt annan än den i Östersjön, säger Camilla Gunell.
Hon betonar samtidigt att försvar är försvarets ansvar, inte är landskapets
– Ålands demilitarisering är giltig, gäller och ska respekteras, säger Camilla Gunell.

Kjell-Åke Nordqvist, t.f. direktör vi Ålands fredsinstitut tonar ner betydelsen av försvarsministerns uttal.
Är hans uttalanden förenliga med demilitariseringen?
– Det är förenligt, Finland har de facto ett ansvar att försvara Åland. I sak framkommer inget nytt i ministerns uttalanden. Det som är nytt är att alls något faktiskt sägs, säger Per Åke Nordqvist.